ما از چشم یهود

[تصویر: 32.gif]تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 10:54 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

به مناسبت تخریب قبور ائمه بقیع

درهشتم شوال 1343 ه.ق توسّط وهّابیّتتاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 16:46 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 5 سخن تو

کوفه...تاريخ : یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 17:20 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 2 سخن تو

غروب شد

آفتاب به گمانم دیرترغروب کرد

 تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:22 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

درکوچه بنی هاشم، اشک های مردم روی گونه شان غلتید

 تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

فرشته مرگ برای ورودبه خانه ی جدت،...تاريخ : سه شنبه بیستم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 3 سخن تو

سریال هاقسمت به قسمت درنقطه ی

اوج قطع می شودتامخاطب

برای فردایاهفته دیگر

خماربماند

سریال توچندقسمت داردعزیزم!؟

 تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 6 سخن تو

متولدچه ماهی هستی...؟تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

یادم باشد که .................
تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 2 سخن تو

مهدیا، هرچندپای جانم به خارهای تنیده، خلیده است، اماعهدم باخدای عزیزاین که خارازپای دیگران درآرَم نه آن که بگذارم؛ وبه هوش باشم که گاه حتی گمانی، خاراست.

فرض ایزدبگذاریم وبه کس بدنکنیم  

                                  وانچه گویندروانیست، نگوییم رواست تاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 7 سخن تو