تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 16:33 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 6 سخن تو

گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن،تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 15:49 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

اللهم ارزقنا کربلاتاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 19:24 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر
تاريخ : یکشنبه دوم شهریور 1393 | 8:50 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

عیدتان مبارک

 

 

 تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:46 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

 

چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست

دیده ی خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست

او که خود مظلوم و در بند ستمگر بود اسیر

بر غریبی شهید کربلا یک سر گریستتاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 4 سخن تو

 

پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی


پدرت حضرت خورشید و خودت گنج تمامی

 

 

غنچه ای نیست که عطر نفست را نشناسد


تو که ذکر صلواتی و درودی و سلامی


ولادت امام جواد (ع) مبارک بادتاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 2 سخن تو

از قــــــدرت لایـــزالـــــی یــــــزدانــــــی

گـردیــده قــلــوب شـیــعــیـان نورانی

از فــاطــمــه بـنــت اســـد شـــد ظــاهــر

در کـعــبــه وجـــود عـــلـی عـمرانی . . .

 


سرچشمه ی عشق با علی آمده است

گل کرده بهشت تا علی آمده است

شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

کز کعبه صدای یا علی آمده است

 تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 4 سخن تو

شهیدی که برخاک می خفت

چنین دردلش گفت:

 

"اگرفتح چنین است

که دشمن شکست،

چراهمچنان دشمنی هست؟"

 تاريخ : پنج شنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 16:24 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

ابرهااگربوی توراندهند

دودهای آواره ای می شوند

درآسمان

که بادبازی گوشانه هرسوی

که می خواهدمی برد


ابرهااگرعطروبوی تورانداشته باشند

هیچ وقت باران نمی شوند

تاکسی رادرکوچه ی بن بستی خیس کنند


واین روزهاهیچ ابری 

واین روزها...

واین...تاريخ : پنج شنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 15:32 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر