به مناسبت تخریب قبور ائمه بقیع

درهشتم شوال 1343 ه.ق توسّط وهّابیّتادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 16:46 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 5 سخن توتاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 16:22 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 4 سخن تو

بوی خوش تو... یا... به مشامم ...ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 15:58 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

کوفه...ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 17:20 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 2 سخن توتاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:51 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

عیدتان مبارک

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:46 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

غروب شد

آفتاب به گمانم دیرترغروب کرد

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:22 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر