درکوچه بنی هاشم، اشک های مردم روی گونه شان غلتید

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

فرشته مرگ برای ورودبه خانه ی جدت،...ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیستم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 3 سخن تو

سریال هاقسمت به قسمت درنقطه ی

اوج قطع می شودتامخاطب

برای فردایاهفته دیگر

خماربماند

سریال توچندقسمت داردعزیزم!؟

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 6 سخن تو

متولدچه ماهی هستی...؟ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

یادم باشد که .................
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 2 سخن تو

مهدیا، هرچندپای جانم به خارهای تنیده، خلیده است، اماعهدم باخدای عزیزاین که خارازپای دیگران درآرَم نه آن که بگذارم؛ وبه هوش باشم که گاه حتی گمانی، خاراست.

فرض ایزدبگذاریم وبه کس بدنکنیم  

                                  وانچه گویندروانیست، نگوییم رواست تاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 7 سخن تو

ای غم، سلام آتشین من به تو، درودقلبی من به تو، جان من فدای تو،...ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه هشتم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | یک نظر

  خدایاخسته ووامانده ام، دیگررمقی ندارم،صبروحوصله ام پایان یافته، زندگی درنظرم سخت وملالت باراست؛ می خواهم به کنج عزلت بگریزم. آه دلم گرفته، درزیربارفشار خردشده ام.ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه هشتم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر

 

چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست

دیده ی خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست

او که خود مظلوم و در بند ستمگر بود اسیر

بر غریبی شهید کربلا یک سر گریستتاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | 4 سخن تو
تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 3:30 | نویسنده : زهرا رضایی ادریانی | بدون نظر